Ku dňu 1. 10. 2023 ukončuje tulu svoju prevádzku. Do tohto termínu si môžete z aplikácie stiahnuť všetky dokumenty a údaje, po tomto termíne budú zmazané.